Λεωφ. Μεσογείων 78Α Αμπελόκηποι

Τηλ.: 2107793271, 2107489886

info @ opiperakias.gr

Τηλ./Fax Franchising: 2107771004

Το Μενού μας